(2004) - Прojeктoвaњe путничких aутoмoбилa - Др Mирoслaв Дeмић

projektovanje putnickih automobila big 

Наслов: Пројектовање путничких аутомобила

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. др Мирослав Демић

Резиме: 
Књига “Пројектовање путничких аутомобила” је монографског карактера, а резултат је ауторових истраживања у области путничких аутомобила и извођења наставе на Машинском факултету у Крагујевцу - смеру за моторна возила и моторе.
Првенствено је намењена пројектантима аутомобила, али може користити и студентима смера за моторна возила и моторе на машинским и сродним техничким факултетима. Она садржи обиље емпиријских података и препорука, тако да представља корисно штиво и за почетнике у области пројектовања возила.
Како је читаоцима, из претходних курсева, познат читав низ дисциплина из области моторних возила (Теорија кретања, конструкција, испитивање, динамика, мотори са унутрашњим сагоревањем, безбедност возила и сл.), у књизи није дат детаљан приказ класичних, већ је пажња посвећена новим системима који налазе примену код савремених аутомобила. Користим прилику да се захвалим рецензентима проф. др Душану Симићу, академику Академије квалитета Руске Федерације – Машински факултет у Крагујевцу, проф. др Димитрију Јанковићу – Машински факултет у Београду и проф. др Ференцу Часњију - Факултет техничких наука у Новом Саду, на идејама, подстреку, саветима, корисним сугестијама и учињеним напорима да књига добије овакав садржај.
Посебно се захваљујем спонзору књиге, Застава аутомобили а. д., без чије, свеукупне, а посебно финансијске подршке, она не би била штампана.
Желим да истакнем да у области аутомобилизма, у нашој земљи, постоји шаренило у коришћењу термина, тако да сам ја, уместо «путнички аутомобил», или «путничко моторно возило», најчешће користио «аутомобил». Због сложености материје и захтева за што сажетијом књигом, верујем да су учињени и пропусти, па су ми сугестије поштованих читалаца добродошле.

Претрага