(2004) - MAG/MIG зaвaривaњe - Др Mилoрaд Joвaнoвић, Др Вукић Лaзић, Др Дрaгaн Aдaмoвић

MAG MIG zavarivanje big 

Наслов: MAG/MIG заваривање

Тип: Универзитетски приручник

Аутори: Проф. др Александар Грујовић, проф. др Ненад Грујовић

Резиме: 
Едиција ЗАВАРИВАЊЕ ТОПЉЕЊЕМ састоји се из четири основна приручника. Први је Гасно заваривање, други REL заваривање, трећи MAG/MIG заваривање и четврти TIG заваривање. Сви ови приручници написани су у циљу обуке заваривача почетника или преквалификације са једне заваривачке специјализације на другу.

Књига MAG/MIG заваривање-приручник може такође бити и основна литература за традиционална такмичења заваривача. Приручник садржи знатно више података из металургије заваривања, сопствених напона и деформација, оцене заварљивости и контроле заварених спојева него што је то потребно самим заваривачима. Претпоставља се да ће неки заваривачи после одређеног практичног занатског искуства постати инструктори за обуку или контролори, те ће им овакав приручник бити неопходан.

Приручник може корисно послужити студентима машинских факултета и виших школа, технолозима, металурзима, као и ширем кругу технички образованих читалаца који се баве проблематиком заваривања топљивим електродним жицама (пуним или пуњеним) у заштити активног или инертног гаса (угљен-диоксида, смеше гасова или аргона).

Приручник има 293 странице, штампан је на А5 формату, садржи 11 Глава и 5 Прилога.

Претрага