(2010) - Алгоритми и структуре података - Ненад Филиповић

algoritmifilipovic

Наслов: Алгоритми и структуре података

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Проф. Др Ненад Филиповић

Резиме:

Алгоритми и структуре података су кључни елементи било ког развоја софтвера и програмирања у било ком програмском језику. Ова књига представља уџбеник за алгоритме и структуре података за студенте Машинског факултета у Kрагујевцу и широки круг читалаца из области информатике и примењене инжењерске информатике. Дати су основни елементи стандардних алгоритама у програмском језику C и посебно обогаћено са елементима компјутерске графике у последњем поглављу. Уџбеник је усклађен са циљном групом читалаца, студената и других будућих корисника, чиме се значајно обогаћује наставна литература на предметима из области информатике у инжењерству на Машинском факултету у Kрагујевцу. Урађени примери су већ прошли дугогодишњу рецензију у пракси од стране аутора-предавача и студената на предавањима и вежбама из предмета Алгоритми и структуре података на Машинском факултету у Kрагујевцу.

Рецезенти:

др. Милош Kојић, редовни професор у пензији - Машински факултет у Kрагујевцу, дописни члан SANU, Senior Research Scientist - Harvard School of Public Health, Research Professor - Department of Nanomedicine and Biomedical Engineering (nBME) - The University of Texas Health Science Center at Houston

др. Вељко Милутиновић, редовни професор - Електротехнички факултет у Београду

Садржај:

1. Основни појмови о алгоритмима
2. Једноставне структуре података
3. Сортирање
4. Претраживање (searching)
5. Рекурзија
6. Решавање система линеарних једначина
7. Итеративно решавање једначина – налажење нула функције
8. Елементарни алгоритми претраживања графова
9. Скупови
10. Примери са карактерима
11. Алгоритми у компјутерској графици

Претрага