(2010) – Технологија пластичног обликовања метала – С.Александровић, М.Стефановић

PlasticnoOblikovanje

Наслов: Технологија пластичног обликовања метала

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутори: Србислав Александровић, Милентије Стефановић

 

Резиме:

Основна концепција књиге је да се материја изложи у сажетој форми, али аналитично, уз покушај да се ослободи превеликог приручничког садржаја, који обично прати књиге овог типа. Превасходни циљ је помоћ студентима при савладавању наставног плана и програма из предмета Производне технологије 2 и Производне технологије, уз истовремено задржавање применљивости на решавање конкретних проблема у производној пракси.

У првом делу књиге, после увода, нешто ширег историјског прегледа и класификација, дате су теоријске основе неопходне за целовито разумевање конкретних технолошких поступака. У следећим главама, од треће до осме, изложени су најзаступљенији технолошки поступци обликовања лима и запреминског обликовања. Треба напоменути да је материја из области машина и алата, савремених напредних поступака и деформабилности, дата у сасвим скраћеном облику с обзиром да се детаљније изучава у оквиру одговарајућих предмета на вишим нивоима студија.

Садржај:

Увод, Теоријске основе технологије пластичног обликовања, Обрада лима раздвајањем, Обликовање лима савијањем, Обликовање лима дубоким извлачењем, Обликовање сабијањем, Обликовање ковањем у топлом стању, Обликовање истискивањем, Литература, Прилог - Табеле емпиријских вредности.

Претрага