(2010) - Водич за менаџере квалитета - Славко Арсовски, Миродраг Лазић

vodic menadzeri kvaliteta

Наслов: Водич за менаџере квалитета

Тип: Помоћни уџбеник

Аутори: Славко Арсовски, Миродраг Лазић

Резиме:

Материја под насловом "Водич за менаџере квалитета" посвећен је теорији и пракси система менаџмента квалитетом. Структуриран је пажљиво тако да одговара структури стандарда ISO 9000:2008 и даје пресек теоријских и апликативних знања потребних за образовање, обуку и практично решавање проблема менаџмента квалитетом.

Ова књига је замишљена тако да буде свакодневно коришћена као водич за менаџере квалитета јер даје приступе и глобалне одговоре на питања из праксе.

Садржај:

Основе менаџмента квалитетом, Лидерство и квалитет, Пројектовање и успостављање система менаџмента квалитетом, Одговорност менаџмента, Менаџмент ресурсима, Процеси реализације, Мерења, анализе и побољшање, Литература.

Претрага