(2010) Основи конструисања – методичка збирка задатака - Ненад Марјановић, Зорица Ђорђевић

osnovikonstruisanja

Наслов: Основи конструисања – методичка збирка задатака

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Ненад Марјановић, Зорица Ђорђевић, Мирко Благојевић

Рецензенти:
Др Светислав Јовичић, редовни професор у пензији, Машински факултет у Kрагујевцу,
Др Слободан Навалушић, редовни професор, Факултет техничких наука, Нови Сад.

 

Резиме:
ОСНОВИ KОНСТРУИСАЊА – Методичка збирка задатака представља помоћни универзитетски уџбеник намењен студентима Машинског факултета у Kрагујевцу. Садржај збирке је у потпуности усаглашен са наставним програмом предмета Основи конструисања.
Материја изложена у збирци је подељена у пет области. На почетку сваке области су дата кратка теоријска објашњења, затим су дати решени задаци. Пре детаљног решења сваког задатка дато је кратко објашњење, које разјашњава суштину задатка.
На крају сваке области дато је по неколико испитних задатака, са кратким објашњењима и резултатима, са циљем да се користе за самостално вежбање студената.

Садржај:
Сложене толеранције, Утицај температуре на толеранције и склопове, Пресовани склопови, Прорачун чврстоће машинских делова, Прорачун заварених спојева.

Претрага