(2010) – Мапирање пословних процеса – С. Арсовски

mapiranje poslovnih procesa

Наслов: Мапирање пословних процеса

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Славко Арсовски

 

Резиме:

Све већа сложеност пословних процеса, везе између њих, оријентисаност ка заједничком циљу захтевају да се исти јасно искажу и повежу међу собом и са окружењем. Овај захтев је и експлицитно исказан у серији стандарда ИСО 9000 у погледу примене процесног приступа. То је условило да се мора решити мапирање процеса.

Нажалост, у теорији и посебно у пракси, мапирање процеса се одвијало недовољно прецизно, парцијално и са малим информационим садржајем. Један од разлога је недостатак литературе, а посебно водича за мапирање процеса. То је био и основни мотив аутора, да студентима који слушају предмете из области квалитета и шире, из области инжењеринга и менаџмента, укаже на основне поставке, могућности и решења мапирања пословних процеса.

Са друге стране, ова књига може бити врло корисна и за менаџере и инжењере квалитета, вође пројектних тимова, пројект принципале и менаџере пројеката за управљање сложеним пројектима. Примери дати у овој књизи су углавном из искуства аутора као консултанта у више од 100 организација.

Садржај:

Увод, Дефинисање пословних процеса, Појам мапирања пословних процеса, Идентификација пословних процеса, Kоришћење технике интервјуа, Израда мапе процеса, Литература.

Претрага