(2011) – Математика 3 – Н. Икодиновић, М. Станић, М. Павловић, С. Симић

matematika 3

Наслов: Математика 3

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Небојша Икодиновић, Марија Станић, Мирјана Павловић, Сузана Симић

 

Резиме:

Ова књига представља уџбеник из предмета Математика 3 који се студентима Машинског и Војноиндустријског инжењерства на Машинском факултету у Kрагујевцу предаје у ИИИ семестру. Иако на српском језику постоји велики број књига и збирки у којима су заступљене одређене области које се у оквиру поменутог предмета проучавају, не постоји ни једна књига која потпуно прети садржај наведеног предмета. У овој књизи се теоријска излагања праћена одговарајућим примерима, што студентима олакшава њихово усвајање. Поред тога, у књизи је детаљно решен велики број задатака. Сходно томе, у овом уџбенику студенти ће наћи све што им је потребно за припрему испита.

Овај уџбеник могу користити и студенти других техничких факултета на којима се изучава ова материја, као и студенти физике и математике.

Садржај:

Предговор, Редови, Диференцијална геометрија, Интеграција, Теорија поља, Литература

Претрага