(2011) Теорија кретања моторних возила – Мирослав Демић, Јованка Лукић

teorijakretanjamv

Наслов: Теорија кретања моторних возила

Тип: Монографија

Аутори: Мирослав Демић, Јованка Лукић

 

Резиме:

 

Монографија “Теорија кретања моторних возила“ представља ретроспективу резултата дугогодишњег истраживачког рада аутора у области моторних возила. Kњига се састоји од девет поглавља. Свако поглавље садржи преглед коришћених библиографских јединица. Поред уводних напомена, обухваћена је механика кретања точка, отпори кретању возила, перформансе возила, кочење, осцилаторна удобност, стабилност, проходност и циркулација снаге. Детаљна анализа теорије кретања возила обухватила је и примере савремених решења. Бројне цитиране референце су резултат рада аутора на пројектима Министарства науке и технологије Републике Србије.

Рецезенти:

Др Ференц Часњи, редовни професор, Факултет техничких наука у Новом Саду,
Др Бранислав Ракићевић, ванредни професор, Машински факултет у Београду и
Др Ђорђе Дилигенски, виши научни сарадник, ИНН Винча.

Претрага