(2011) Прорачунска динамика флуида – Н. Јовичић, М. Деспотовић

b 200 200 16777215 0 images stories proracunska dinamika fluida011

Наслов: Прорачунска динамика флуида

Нумеричке симулације у турбомашинама

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Небојша Јовичић, Милан Деспотовић

 

Резиме:

Снажан развој рачунарске технике који је обележио задњу деценију, утицао је да се решења реалних проблема динамике флуида све више траже у условима нумеричких симулација. Томе је допринела и чињеница да су се упоредо са појавом бржих и јефтинијих рачунара развиле, или оживеле, некада неекономичне нумеричке методе и технике. Уместо бројних апроксимација и олакшица, створени су услови да се математички модели кретања флуида базирају искључиво на основним законима физике: закон о одржању масе, количине кретања и енергије. Повољни услови на тржишту рачунарске технике, као и чињеница да се радно место савременог пројектанта не може замислити без моћног компјутера, иницирали су појаву инжењерски орјентисаних програмских пакета реномираних софтверских компанија. У светским оквирима, нумерички концепт анализе и решавања реалних проблема струјања флуида постао је реалност, а истраживање и развој софистицираних нумеричких алата инспиративан и уносан посао.

Садржај:

Предговор, Ознаке, Нумерички алгоритам, Турбомашине, Турбокомпресори, Турбопумпе, Литература

Претрага