(2011) Kомплексна удобност возила – Јованка Лукић

kompleksna udobnost vozila

Наслов: Kомплексна удобност возила

Тип: Монографија

Аутори: Јованка Лукић

Резиме:

Монографија "Kомплексна удобност возила" представља ретроспективу резултата дугогодишњег истраживачког рада аутора у области моторних возила. Kњига се састоји од седам поглавља. Поред уводних напомена, обухваћене су осцилаторна, акустичка, термичка и оптичка удобност. Развој информационих технологија и примена на возилима утицали су значајно на побољшање удобности и безбедности возила. Стога су седмим поглављем обухваћени системи информација и забаве на возилу. Преглед -коришћених библиографских јединица је дат у посебном поглављу на крају монографије.

Бројне цитиране референце су резултат рада аутора на пројектима Министарства науке и технологије Републике Србије.

Монографију могу користити научни радници, студенти техничких и сродних факултета као и инжењери који се баве проблематиком саобраћаја и транспорта.

Садржај:
Предговор, Списак ознака, Уовд, Антропометрија, Термичка удобност, Акустичка удобност возила, Осцилаторна удобност, Оптичка удобност возила, Системи информација и забаве (Инфотаинтмент), Литература, Индекси

 

Претрага