(2011) Практикум гасног (ГПЗ) и аргонског (ТИГ) заваривања - Милорад Јовановић, Вукић Лазић

praktikum gasnog gpz i argonskog tig zavarivanja

Наслов: Практикум гасног (ГПЗ) и аргонског (ТИГ) заваривања

Тип: Универзитетски уџбеник

Аутори: Милорад Јовановић, Вукић Лазић

Резиме:

После нашег вишегодишњег искуства стеченог при школовању заваривача и деценија проведених на теоријској и практичној настави држаној студентима машинства, одлучили смо да приредимо Практикум гасног (ГПЗ) и аргонског (ТИГ) заваривања. Основа за овај Практикум - увод у праксу заваривања, били су наши раније издати приручници из области заваривања топљењем традиционалним изворима топлоте. Из ових приручника избацили смо нека теоријска објашњења и убацили више практичних примера неопходних заваривачима у свакодневној пракси. При томе не заборављамо на велику помоћ коју нам је пружио инструктор заваривања Слободан Тимотијевић који познаје не само заваривачке послове, већ и методе контроле и машинске припреме радних предмета за заваривање.

Очекујемо да ће и овај приручник, као и претходно штампани, наићи на повољан пријем код свих младих људи који желе да савладају технику и вештину заваривања топљењем. То се не односи само на занатску обуку заваривача, већ и на ученике средњих школа машинског смера, затим студенте технике, као и технологе и контролоре запослене у фабрикама или на терену. Не заборављамо ни многе делатнике у одржавању производних машина, транспортних средстава, грађевинских и пољопривредних машина, као и аутолимаре који ма је заваривање често помоћни занат.

Овом приликом посебно се захваљујемо рецензентима, који су неким оправданим сугестијама допринели побољшању квалитета ове књиге.

У Kрагујевцу, маја 2011. године

Аутори

 

Садржај:

Увод, Опште напомене о техничким металима, Основи заваривања топљењем и општи појмови у техници заваривања, Врсте челика за заварене конструкције и оцена њихове заварљивости, Гасно-пламено (ГПЗ) заваривање, Аргонског (ТИГ) заваривање, Заварени спојеви и њихове особине, Анализа сопствених напона и деформација, Kонтрола заварених спојева, Литература, Прилог А - Речник термина, Прилог Б - Особине чврстих метала и неке физичке константе, Прилог Ц - Жице за гасно заваривање, Прилог Д - Електродне жице за ТИГ заваривање

Претрага