(2011) – Електротехника са електроником - Јасна Радуловић

elektrotehnika sa elektronikom

Напомена: Уџбеник "Електротехника са електроником" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена је 980,00 динара.

Наслов: Електротехника са електроником

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутор: Јасна Радуловић

Резиме:

Садржај уџбеника "Електротехника са електроником" је у потпуности прилагођен наставном плану и програму предмета "Електротехника са електроником", који изучавају студенти прве године основних академских студија машинског и војноиндустријског инжењерства на Машинском факултету у Kрагујевцу. Уџбеник је намењен, првенствено, студентима Машинског факултета Универзитета у Kрагујевцу, а такође може корисно да послужи и студентима других неелектротехничких факултета, који изучавају предмете сличних наставних програма.

Уџбеник је резултат вишегодишњег рада аутора у настави на Машинском факултету у Kрагујевцу и заједно са помоћним уџбеницима "Електротехника са електроником – Збирка задатака" и "Електротехника са електроником – Практикум за лабораторијске вежбе" омогући ће студентима квалитетно савладавање разноврсне и сложене проблематике, неопходне за образовање инжењера машинске струке, као и успешно припремање испита. Овај уџбеник, као и пратећа збирка задатака, подељен је у шест поглавља: Електростатика, Сталне једносмерне струје, Електромагнетизам, Наизменичне струје, Електричне машине и Електроника.

 

Јасна Радуловић

У Kрагујевцу

јуна 2011. године

 

Садржај:

Електростатика, Сталне једносмерне струје, Електромагнетизам, Наизменичне струје, Електричне машине, Електроника, Литература

Претрага