(2012) – Енерго-еко менаџмент у индустрији намештаја - монографија - Душан Р. Гордић

ENERGO EKO MENADZMENT U INDUSTRIJI NAMESTAJA

Наслов: Енерго-еко менаџмент у индустрији намештаја

Тип: Монографија

Аутор: Душан Гордић

ОПИС

Kњига „Енерго-еко менаџмент у индустрији намештаја“ садржи пет поглавља. У уводном поглављу детаљно су приказани трендови производње намештаја код нас и у свету, а систематизовани су и материјали од дрвета и на бази дрвета, који се користе у овој индустрији. Други део, даје детаљан приказ технологије производње намештаја од масивног дрвета и плочастих материјала, као основ за дефинисање мера за уштеду енергије и управљање отпадом. У трећој глави, приказане су и детаљно образложене мере за уштеду електричне енергије: опште мере (које се односе на цео систем снабдевања електричном енергијом), мере које се односе на процесне електромоторе, мере за побољшање и контролу расвете, мере које се односе на систем компримованог ваздуха и мере за побољшање ефикасности система за прикупљање и пнеуматски транспорт уситњеног дрвета. У наставку текста детаљно су приказане врсте отпада (чврстог, течног и гасовитог) које настају спровођењем различитих операција у индустрији намештаја, као и њихов утицај на животну средину. Дефинисане су могућности и начини управљања отпадом и примери најбоље праксе у вези имплементираних техника управљања отпадом и смањења загађења животне средине. Последња глава оригинално приказује систем енерго-еко менаџмента у једном индустријском предузећу индустрије намештаја.

У Kрагујевцу, 2012. године

Аутор

Садржај:

Опште напомене, Производња намештаја од дрвета, Уштеда енергије у индустрији намештаја, Управљање отпадом у индустрији намештаја, Системи енерго-еко менаџмента, Литература

Претрага