(2006) - Алати, методе и технике унапређења квалитета - Др Миодраг Лазић

Alati metode i tehnike unapredjenja kvaliteta alati metode tehnike unapredjenja kvaliteta big 

Наслов: 
Алати, методе и технике унапређења квалитета

Тип: 
Универзитетски уџбеник

Аутори: 
Проф. др Миодраг Лазић 

Резиме: 
Уџбеник је конципиран тако да садржи мноштво података и интересантних прилога о алатима и техникама унапређења квалитета. Најчешће коришћени алати и технике су приказани са довољно информација које обезбеђују њихову примену. Неки алати су само наведени са најосновнијим информацијама како би се што целовитије сагледала проблематика алата квалитета. 
 
Садржај: 

1. Унапређење квалитета 
2. Статистичка контрола квалитета
3. Алати, методе и технике квалитета (основни и допунски алати, методе и технике)
4. Напредни алати и технике унапређења квалитета (бенчмаркинг, Способност процеса, 7 корака унапређења квалитета, Шест сигма, Тагучијева функција губитака)
5. Дизајнирање експеримената - DoE
    Прилог 1: SPC - табеле 
    Прилог 2: SPC - примери и задаци
    Литература

Претрага