(2013) – Управљање ланцима снадбевања: Мултидисциплинарни приступ унапређењу перформанси - Миладин Стефановић, Зора Арсовски, Драгана Рејман Петровић, Игор Милановић, Милан Ерић, Зоран Kалинић, Снежана Нестић, Александар Алексић, Данијела Тадић

upravljanje lancima snadbevanja multidisciplinarni pristup unapredjenju performansi

Наслов: Управљање ланцима снадбевања: Мултидисциплинарни приступ унапређењу перформанси

Тип: Монографија

Уредник: Миладин Стефановић

Аутори: Зора Арсовски, Драгана Рејман Петровић, Игор Милановић, Милан Ерић, Зоран Kалинић, Снежана Нестић, Александар Алексић, Данијела Тадић, Владимир Ранковић, Срђан Никезић, Јелена Јовановић

ПРЕДГОВОР

Ова монографија је настала као резултат истраживања на пројекту ТР 44010 кога финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Имајући у виду да је тема управљања ланцима снабдевања изузетно комплексна и сложена област, при чему су трендови и правци развоја разнолики, дошло се на идеју да монографија буде резултат заједничког рада аутора из различитих области и са различитим професионалним и стручним усмерењем.

Идеја је била да различити аутори, сваки из свог угла, маркирају, обраде и презентују аспекте управљања ланцима снабдевања за које верују да имају одређени значај или ће пак у перспективи имати велики значај. То је довело до тога да се на проблем ланаца снабдевања гледало из угла тренутног и будућег стања, набавке и логистике, метрике, алата за обезбеђење квалитета. Разматрана је важност дистрибутивних канала, еколошких и других аспеката. Посебан акценат дат је на примену информационих технологија, мобилних технологија и квалитета, као и на формирању математичких модела који могу допринети бољем управљању и решавању специфичних проблема као што је на пример избор и рангирање добављача.

Резултат таквог приступа је монографија под насловом „Управљање ланцима снабдевања - изабрани аспекти". Аутори верују да ће изабрани и обрађени аспекти овог важног концепта допринети истраживању у овој области и да ће послужити као користан материјал одређеном кругу истраживача.

Изузетну захвалност аутори дугују рецензентима: професору др Славку Арсовском, професору др Зарку Kривокапићу и професору др Миодрагу Лазићу. Сви они су својим сугестијама дали значајан допринос да ова монографија буде што боља. Аутори се искрено захваљују свим колегама на саветима и сугестијама.

Acknowledgments

Део резултата презентованих у овој моногралији остварен је у оквиру пројекта III 44010 финансираног од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.

The research presented in this paper was supported by the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, Grant 111-44010, Title: Intelligent Svstems for Software Product Development and Business Support based on Models.

Kрагујевац, спетембра 2012. године

Аутори

Садржај:

Управљање ланцима снабдевања (сцм) стање, трендови и изазови, Kвалитет у е-ланцима снабдевања, Информациона интеграција ланаца снабдевања са аспекта квалитета, Моделирање базе података за управљање мрежама снадбевања, Примена мобилних и бежичних технологија у Л прављању ланцима снабдевања, Подистем набавке, анализа, дефинисање и метрика процеса са аспекта квалитета у ланцима снабдевања, Рангирање добављача вештачких протеза кука применом фази делфии фази топсис метода, Оптимизација циљева квалитета, Примена и евалуација дистрибуционих канала у глобалним ланцима снабдевања, Управљање заштитом животне средине примјеном система стратешког менаџмента – баланцед сцорецард, Литература

Претрага