(2015) Технологија ливења и заваривања – Милорад Јовановић, Вукић Лазић

Tehnologija livenja i zavarivanja

Наслов: Технологија ливења и заваривања

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутори: Милорад Јовановић, Вукић Лазић

ПРЕДГОВОР

Ова је књига произашла из вишегодишњег рада аутора на образовним, научноистраживачким и практичним пословима заваривања, наваривања, лемљења и репаратурних радова.

Сходно томе, још у фази припреме рукописа, стално смо имали у виду двоструку намену књиге: с једне стране да служи као основни универзитетски уџбеник на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу (скраћено ФИН, донедавно Машински факултет у Крагујевцу), а с друге стране и као помоћна литература за технички образоване читаоце којима је заваривање основна делатност или пак помоћни занат. Уосталом, у етимолошком погледу, реч технологија је кованица из две старогрчке речи техно што значи вештина (умеће, занат) и речи логос у значењу говор, ум, разум. Стога би се на српском књига Технологија ливења и заваривања могла звати Наука о ливењу и заваривању.

Осим горе наведеног, ова се књига препоручује и као основна или допунска литература за следеће предмете који се изучавају на ФИН-у: Производне технологије (ТЗ)Производне технологије II (ТЛ)Наука о заваривањуМетоди модификације и регенерације површина и Металургија заваривања.

Првобитно је наша намера била да прерадимо и допунимо досадашњи уџбеник Основи заваривања, лемљења и лепљења (аутори: Аврам Мајсторовић и Милорад Јовановић) који је десетак пута прештампаван од 1985. до 1995. године. Међутим, у последњих тридесетак година догодила су се велика открића у Физици и Електроници што је довело до развоја нових начина заваривања: плазменог, ласерског, фрикционог мешањем и др. Истовремено, конструисани су и увелико се примењују знатно лакши и енергетски штедљивији извори напајања за електролучно заваривање; то су тзв. инвертори засновани на електронским компонентама: полупроводницима, диодама, транзисторима, тиристорима, силицијумски контролисаним исправљачима (SCR). Да би се суштина горе поменутих новина лакше разумела било је неопходно у књигу унети и поглавље Основни појмови из електротехнике и електронике.

Први део књиге – Технологија ливења – углавном смо припремили из литературних извора, трудећи се да штиво буде што је разумљивије и прихватљивије за већину студената који већ поседују основна знања из ФизикеХемије и Машинских материјала.

Полазиште за други део књиге – Технологија заваривања – било је наше раније штампано четворокњижје о заваривању топљењем (ГПЗ, РЕЛ, МАГ/МИГ, ТИГ) и горе споменути универзитетски уџбеник Основи заваривања, лемљења и лепљења и лична искуства аутора стечених на универзитетским предавањима и лабораторијским вежбањима, као и на сарадњи са производним предузећима на пројектовању, изради и контроли веома одговорних заварених конструкција од специјалних челика (нерђајућих, термопостојаних, отпорних на хабање, термомеханички обрађених (ТМО)). Такође су нам од користи била и сазнања проистекла из репаратурног заваривања и наваривања радних делова ковачких чекића и преса, великих редуктора, радних делова грађевинске механизације (багера и дробилица за камен), моталица за намотавање каблова, као и бројних других репарираних делова израђених од ливеног гвожђа.

Припремајући рукопис, увек смо имали у виду да је занимање заваривач данас најтраженије у металопрерађивачкој индустрији и занатским радионицама, будући да се на глобалном нивоу више од половине од укупно произведених челика у некој фази даље прераде подвргава заваривању.

С обзиром на то да ће корисници ове књиге бити различитог нивоа претходног образовања, садржину смо тако компоновали да не буде само уџбеник, ни приручник, ни енциклопедија већ од свега тога помало.

Уверени да се у овој области мало шта може рећи, а да звучи оригинално, исказујемо дубоку захвалност свим ауторима чијим смо се књигама и радовима из научно-стручних часописа и зборника реферата користили.

Будући да се код нас у последње време претерује са употребом англицизама (енглеске речи преузете у српски), трудили смо се да што мање користимо стране речи и изразе, изузев ако су у питању општеприхваћени научни и стручни термини. Такође, за све време припреме рукописа, вазда смо имали у виду "да је књигу једно писати, а друго штампати".

На овом месту, дужни смо да се посебно захвалимо редовним професорима др Александру Седмаку и др Ружици Николић који су рецензирали овај рукопис и дали веома корисне примедбе и сугестије, које смо углавном уважили.

Захваљујемо се Илији Лакићу, дипл. инж. електротехнике, као и колегама Милану Ђорђевићу, Душану Арсићу и Ненаду Петровићу студентима докторских студија Факултета инжењерских наука у Крагујевцу на помоћи при техничкој обради текста.

Такође, захваљујемо свима онима који су на било који начин допринели објављивању ове књиге.

У Крагујевцу, јула 2015. Аутори:
Милорад Јовановић
Вукић Лазић

САДРЖАЈ (604 страница): А. ТЕХНОЛОГИЈА ЛИВЕЊА – Ливење (Припрема за ливење, Материјали за израду калупа и језгара, Специјални методи ливења, ...). Б. ТЕХНОЛОГИЈА ЗАВАРИВАЊА - Технолошки основи заваривања (Основи спајања заваривањем, Предности и мане спајања заваривањем, Историјски развој заваривања, Физички основи заваривања, Класификација метода заваривања, ...). Оцена заварљивости основног материјала (Појам и дефиниција заварљивости, Методе за испитивање заварљивости, ...). Извори топлоте за заваривање (Главне карактеристике извора топлоте, Врсте топлотних извора, Извори напајања за електролучно заваривање-РЕЛ, ТИГ, МАГ/МИГ). Топлотни биланс при заваривању топљењем(Простирање топлоте и температурско поље, Експериментално одређивање температурског циклуса, Аналитички прорачун температурског поља). Металуршки процеси и промене при заваривању (Топљење основног и додатног материјала и образовање шава, Хемијске реакције метала при заваривању топљењем, ...). Напонско и деформационо стање у завареним спојевима (Сопствени напони и деформације, Технолошке мере за смањење сопствених напона и деформација, ...). Гасно заваривање и сечење метала (Гасно-пламено заваривање-ГПЗ, Гасно сечење метала). Електролучни методи заваривања (Ручно-електролучно заваривање, Електролучно заваривање под прахом, Заваривање под троском, Заваривање нетопљивом волфрамском електродом у заштити инертног гаса, Заваривање у заштити гасова топљивом електродном жицом, Електролучно сечење и заваривање плазмом). Електроотпорско заваривање (Тачкасто заваривање, Шавно заваривање, Рељефно (Пројекционо) заваривање, ...). Остали методи заваривања (Заваривање трењем, Заваривање ултразвуком, ...). Термичка метализација и наваривање (Термичка метализација, Наваривање). Лемљење и лепљење (Лемљење, Лепљење). Контрола заварених спојева (Испитивање механичких осо­бина и жилавости, Расподела тврдоће, Визуелна, радиографска, ултразвучна, магнетна, пенетрантна и металографска контрола заварених спојева). Мере заштите при заваривању и сродним поступцима (Заштита на раду при гасном заваривању, Заштита на раду при електролучном зава­ривању). ЛитератураПрилог А-Речник заваривачких термина. Предметни регистар.

Особа за контакт: Вукић Лазић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Претрага