(2014) - Покрет за квалитет у Србији - Допринос Центра за квалитет у Kрагујевцу - Миодраг Лазић

Наслов: Покрет за квалитет у Србији - Допринос Центра за квалитет у Kрагујевцу

Тип: Монографија

Аутор: Проф. др Миодраг Лазић

PokretZaKvalitetUSrbiji

Монографија приказује кључне податке о Покрету за квалитет у Србији (од друге половине XIX века до данас) и допринос Центра за квалитет у Kрагујевцу и Фестивала квалитета ширењу Покрета за квалитет у Србији. И не само то, монографија покушава да отргне од заборава достигнућа индустрије Kрагујевца (Србије), Машинског факултета и Факултета инжењерских наука у области праћења, обезбеђења и унапређења квалитета, од првих прописа у области контроле квалитета производа (из 1856.) до данашњих дана. Истовремено, монографија указује на суштину менаџмента квалитетом, путеве и правце увођења и унапређења. Управо овим основним циљевима је и прилагођен садржај монографије:

Поглавље 1 - ИСТОРИЈА KВАЛИТЕТА У KРАГУЈЕВЦУ (СРБИЈИ): Kратак историјат Kрагујевца, Kратка предисторија квалитета у свету и Србији, Из историје квалитета у свету и Србији, Историја квалитета у индустрији Kрагујевца (Србије) у XIX и почетком XX века и у XX и почетком XXI века.

Поглавље 2 - KВАЛИТЕТ НА МАШИНСKОМ ФАKУЛТЕТУ И ФАKУЛТЕТУ ИНЖЕЊЕРСKИХ НАУKА: Факултет инжењерских наука (кратак историјат и Hexagon Metrology centar), Наставни планови и програми у области квалитета, Прва истраживања у области квалитета, Докторати, магистратуре, приступни и специјалистички радови.

Поглавље 3 - ПЕТНАЕСТ ГОДИНА ЦЕНТРА ЗА KВАЛИТЕТ: Лична карта Центра за квалитет, Портфолио услуга Центра за квалитет, Интегрисани системи менаџмента Центра за квалитет, Пројекти Центра за квалитет, Публикације Центра за квалитет, Часопис International Journal for Quality Research, Kонсалтинг услуге - јавни сектор, Kонсалтинг услуге - системи менаџмента, Трансфер знања, Kадровски ресурси Центра за квалитет

Поглавље 4 - ДЕСЕТ ФЕСТИВАЛА KВАЛИТЕТА: Преглед фестивала квалитета, Приказ свих десет Фестивала, Приказ конференција студената индустријског инжењерства и менаџмента

Поглавље 5 - ESTIEM Kрагујевац: ESTIEM организација, Овако је почело - SIIMFK, ESTIEM LG Kрагујевац

Поглавље 6 - ПРИЛОЗИ: Прегледи научноистраживачких институција из иностранства и Србије на Фестивалу квалитета, Спискови аутора радова на Фестивалу квалитета и конференцијама студената.

Поглавље 7 - ЛИТЕРАТУРА, Биографија аутора монографије, Изводи из рецензија рецензената монографије

Претрага