(2014) - СТАТИСТИЧKЕ МЕТОДЕ ЗА УПРАВЉАЧKЕ И ИНЖЕЊЕРСKЕ ПРОБЛЕМЕ, Теорија, Принципи, Примена - др Данијела Тадић, др Бранко Тадић, др Драган Милановић

Statistike metode za upravljake i inenjerske probleme copyНаслов: СТАТИСТИЧKЕ МЕТОДЕ ЗА УПРАВЉАЧKЕ И ИНЖЕЊЕРСKЕ ПРОБЛЕМЕ, Теорија, Принципи, Примена 

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутор: др Данијела Тадић, др Бранко Тадић, др Драган Милановић

 

Претрага