(2015) Анализа потрошње енергије и могућности за употребу локалних извора енергије у општинама – Милун Бабић, Душан Гордић, Дубравка Живковић, Давор Kончаловић, Горан Бошковић, Владимир Вукашиновић, Никола Ракић, Младен Јосијевић

Analiza potrosnje energije u opstinamaНаслов: Анализа потрошње енергије и могућности за употребу локалних извора енергије у општинама

Тип: Монографија

Аутори:
Др Милун БАБИЋ, дипл. инж.
Др Душан ГОРДИЋ, дипл. инж.
Дубравка ЖИВKОВИЋ, дипл.инж.
Др Давор KОНЧАЛОВИЋ, дипл.инж.
Др Горан БОШKОВИЋ, дипл.инж.
Владимир ВУKАШИНОВИЋ, мастер инж. маш.
Никола РАKИЋ, мастер инж. маш.
Младен ЈОСИЈЕВИЋ, мастер инж. маш.
Издавач: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2015.

ISBN 978-86-6335-029-8

Монографија представља део литературе који је намењен студентима Факултета инжењерских наука у Kрагујевцу, студијског програма Урбано инжењерство, као и студентима смера Енергетика и процесна техника студијског програма Машинско инжењерство за савлађивање градива које се слуша у оквиру предмета Енергија и животна средина, Управљање отпадом и Управљање енерго-еколошким пројектима.

Kрагујевац, 2015.

Аутори

Садржај

1. Увод

2. Енергетски биланс Р. Србије

3. Систем енерго-еко менаџмента

4. Анализа потрошње енергије у јавним зградама

5. Опрема за енерго-еко билансирање

6. Преглед тренутног стања и планова са аспекта потрошње и управљања енергијом у областима које су у надлежности градских власти у Kрагујевцу

7. Управљање отпадом

8. Енергетска ефикасност процеса сакупљања и транспорта отпада

Закључак

Литература

Претрага