(2015) Енергетско планирање у општинама – методологије и алати – Милун Бабић, Душан Гордић, Дубравка Живковић, Давор Kончаловић, Горан Бошковић, Владимир Вукашиновић, Никола Ракић, Младен Јосијевић

Energetsko planiranje u opstinamaНаслов: Анализа потрошње енергије и могућности за употребу локалних извора енергије у општинама

Тип: Монографија

Аутори:
др Милун Бабић, дипл. инж.
др Душан Гордић, дипл. инж.
др Горан Бошковић, дипл. инж.
др Давор Kончаловић, дипл. инж.
Дубравка Живковић, дипл.инж.
Владимир Вукашиновић, мастер инж. маш.
Никола Ракић, мастер инж. маш.
Младен Јосијевић, мастер инж. маш.
Издавач: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2015.

ISBN: 978-86-6335-028-1

У овој монографији читаоцима се даје могућност да се упознају са различитим механизмима и приступима који се могу користити приликом планирања у сектору јавне управе. Пруручник је отпочет Директивама ЕУ у области енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, које аутори виде као темељне документе ЕУ и домаће легислативе. У наставку текста акценат је стављен на обновљиве изворе, па ће тако бити речи и о националном акционом плану за коришћење обновљивих извора енергије, развоју сектора обновљивих извора у земљама OECD-а као и о подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије.

У Kрагујевцу, 2016.

Аутори

Садржај

Увод

1. Директиве ЕУ у области енергетске ефикасности 1 и обновљивих извора енергије

2. Методологија комуналног енергетског плана

3. Бацкцастинг

4. Стратешко енергетско планирање

5. Пројекти ЕУ

Закључак

Литература

Претрага