(2018) - Kомпозитне конструкције - Зорица Ђорђевић

Kompozitne konstrukcije

Напомена: Уџбеник "Композитне конструкције" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 700,00 динара.

Наслов: Композитне конструкције
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Зорица Ђорђевић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2018.

ISBN: 978‐86‐6335‐048‐9

Из предговора
Књига “Композитне конструкције”, написана је према наставном плану и програму предмета Композитне конструкције, изборном предмету мастер студија на модулу Машинске конструкције и механизација на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Уџбеник се састоји од 9 поглавља: Увод, Особине композитних материјала, Биокомпозитни материјали, Примена композитних материјала за израду машинских елемената, Примена композитних материјала у аутомобилској индустрији, Рециклирање делова од композитних материјала, Технологија обраде композитних материјала, Врсте оштећења композитних материјала и Механика композитних материјала.
У Крагујевцу, марта 2018.

Садржај
1. УВОД
2. ОСОБИНЕ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА
3. БИОКОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ
4. ПРИМЕНА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА
5. ПРИМЕНА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА У АУТОМОБИЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ
6. РЕЦИКЛИРАЊЕ ДЕЛОВА ОД КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА
7. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА
8. ВРСТЕ ОШТЕЋЕЊА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА
9. МЕХАНИКА КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА
ЛИТЕРАТУРА

Претрага