(2018) Практикум из основа електротехнике – Јасна Радуловић, Мина Васковић Јовановић, Никола Мијаиловић

image002

Напомена: Књигу "Практикум из основа електротехнике" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. 

Наслов: Практикум из основа електротехнике

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Јасна Радуловић, Мина Васковић Јовановић, Никола Мијаиловић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2018.

ISBN: 978-86-6335-049-6

Из предговора

Ова књига је намењена савладавању градива у оквиру предмета Практикум из основа електротехнике који се изучава на основним академским студијама Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на студијском програму Рачунарска техника и софтверско инжењерство и обухвата лабораторијске вежбе које репрезентују главне области наставног градива предмета Основи електротехнике, као и додатне области, које се у оквиру предмета Практикум из основа електротехнике обрађују.

Поред уводног дела књига садржи шест поглавља детаљно обрађених лабораторијских вежби са проблематиком која обухвата градиво предвиђено за студије електротехнике и рачунарства.

Крагујевац, 2018. година

Садржај

ТАБЕЛА ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА

УВОД

ПРАВИЛА ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

ОПАСНОСТИ ПРИ РАДУ У ЛАБОРАТОРИЈИ

ИНСТРУМЕНТИ И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

ПРОТО ПЛОЧЕ

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

1. ВЕЖБА БРОЈ 1

2. ВЕЖБА БРОЈ 2

3. ВЕЖБА БРОЈ 3

4. ВЕЖБА БРОЈ 4

5. ВЕЖБА БРОЈ 5

6. ВЕЖБА БРОЈ 6

ЛИТЕРАТУРА

Претрага