(2018) Дизалични уређаји – Збирка решених задатака – Ненад Милорадовић, Родољуб Вујанац

Korice 02
Напомена: Уџбеник "Дизалични уређаји – Збирка решених задатака" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника (тврди повез) је 1500,00 динара.
 
Наслов: Дизалични уређаји – Збирка решених задатака
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Ненад Милорадовић, Родољуб Вујанац
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2018.
ISBN: 978‐86‐6335‐050‐2

Из предговора

„Дизалични уређаји – Збирка решених задатака“ је конципирана као помоћни универзитетски уџбеник намењен студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу који слушају наставу из предмета „Основи транспортних машина“ и „Дизалице“ на студијском програму Машинско инжењерство.

Збирка одговара наставним програмима наведених предмета и припремана је са намером да студентима олакша усвајање знања из области дизаличних уређаја и са жељом да их представљена решења додатно заинтересују за рад у области механизације.

Такође, збирку задатака могу да користе и студенти других техничких факултета који слушају предмете сличног садржаја као и инжењери из ове области.

Структуру збирке чине три поглавља у којима је кроз практичне примере проучено понашање дизаличних уређаја у карактеристичним радним условима. Разматрани су елементи погонских механизама, њихов прорачун и избор. Задаци се односе на механизме за дизање терета, а урађени су и примери везани за механизме за кретање колица и дизалица. Поступци решавања задатака су детаљно објашњени, у складу са најновијим стандардима из области дизалица.

Kрагујевац, 2018 године

Садржај

Списак коришћених ознака

1. МЕХАНИЗМИ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕРЕТА
1.1 Уређаји са ручним погоном
1.2 Уређаји са моторним погоном
 
2. МЕХАНИЗМИ ЗА KРЕТАЊЕ ДИЗАЛИЧНИХ УРЕЂАЈА
2.1 Механизми за кретање колица дизалице
2.2 Механизми за кретање дизалице
3. СПЕЦИФИЧНИ ДИЗАЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ

Литература

Претрага