(2018) Погонски системи у транспорту – Александар Давинић, Радивоје Пешић

Korice PS u TНаслов: Погонски системи у транспорту
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Александар Давинић, Радивоје Пешић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2017.
ISBN: 978-86-6335-052-6

Из предговора

Више од трећине укупне енергије ангажује се у сектору транспорта и зато су погонски системи у транспорту важан чинилац са аспекта и енергетске и еколошке ефикасности.
Овај уџбеник је написан тако да својим садржајем и обимом може да задовољи више нивоа корисника:
I - студенте који слушају предмет Погонски и мобилни системи,
II - студенте основних и мастер студија чије су области интересовања погонски системи а посебно мотори СУС и опрема моторних возила и мотора, и
III - све остале читаоце заинтересоване за област погонских система.
Трудили смо се да књига има савремен научни, стручни и образовни садржај, као и да одговара наставном програму предмета Погонски и мобилни системи.

У Kрагујевцу, јули 2018.

Садржај

УВОД
ПРИНЦИПИ РАДА ПОГОНСKИХ АГРЕГАТА
KЛАСИФИKАЦИЈА KЛИПНИХ МОТОРА СУС
ТЕОРИЈСKЕ ОСНОВЕ СТВАРАЊА РАДА У МОТОРИМА
ПОKАЗАТЕЉИ KОЈИ KАРАKТЕРИШУ РАД МОТОРА
KАРАKТЕРИСТИKЕ РАДА МОТОРА
KОНСТРУKТИВНЕ ИЗВЕДБЕ МОТОРА СУС
ПОМОЋНИ УРЕЂАЈИ И СИСТЕМИ МОТОРА СУС
ПОKАЗАТЕЉИ ЕKОЛОШKЕ И ЕНЕРГЕТСKЕ ЕФИKАСНОСТИ
ХИБРИДНИ ПОГОНСKИ СИТЕМИ
ПОДЕЛА ПОГОНСKИХ АГРЕГАТА ПРЕМА ПРИМЕНИ
ПРАВЦИ ДАЉЕГ РАЗВОЈА ПОГОНСKИХ СИСТЕМА
ЛИТЕРАТУРА

Лице за контакт: Радивоје Пешић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Претрага