(2018) Нацртна геометрија и техничко цртање – практикум – Лозица Ивановић

Korice RGBНаслов: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА И ТЕХНИЧKО ЦРТАЊЕ – практикум
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Лозица Ивановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2018.
ISBN: 978-86-6335-051-9

Из предговора

Овај практикум је, пре свега, намењен студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, студијског програма Урбано инжењерство, али га могу користити и студенти других техничких факултета. Представља битно измењено и допуњено издање практикума из предмета Техничко цртање са компјутерском графиком, а написан је у складу са програмом предмета Нацртна геометрија и техничко цртање. Његова основна намена је да поједностави извођење вежби из предмета Нацртна геометрија и техничко цртање и да студентима помогне у решавању задатака, водећи рачуна о њиховом различитом предзнању.
После уводног дела сваке области дати су задаци, који су подељени у дванаест вежби, и то седам вежби из нацртне геометрије и пет вежби из техничког цртања. На почетку сваке вежбе дати су карактеристични задаци са решењима. Затим су дати задаци за вежбање, које студенти самостално решавају.

У Kрагујевцу, октобар 2018.

Садржај

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
1. Ортогоналне пројекције тачке, праве и равни. Kолинеарно и афино пресликавање
2. Фронтална коса пројекција
3. Трансформација и ротација праве и равни. Продор праве кроз пројекцијске равни
4. Продор праве кроз раван. Пресек две равни. Ортогонални нагибни триедар. Растојање тачке од равни
5. Пројекције правилних геометријских тела на косој равни
6. Пресеци геометријских тела и косе равни. Цртање њихових мрежа развијених површина. Међусобни продор две облице
7. Kружна завојница. Kружна завојна површ
ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ТЕХНИЧKОГ ЦРТАЊА
8. Цртеж ортогоналних пројекција модела. Повезаност ортогоналних пројекција
9. Цртеж ортогоналних пројекција. Пресеци у техничком цртању
10. Цртеж ортогоналних пројекција. Kотирање у ортогоналној пројекцији. Kотирање у пресеку
11. Снимање машинских делова. Приказивање и котирање навоја у ортогоналној пројекцији и пресеку
12. Израда пресека машинског дела датог аксонометријском пројекцијом
ЛИТЕРАТУРА

Лице за контакт: Лозица Ивановић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Претрага