(2023) Металне конструкције – Весна Марјановић, Ненад Костић

Svetlosni signali

Напомена: Уџбеник Металне конструкције можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1800,00 динара.

Наслов: Металне конструкције

Тип: Универзитетски уџбеник
Аутори: Весна Марјановић, Ненад Костић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, CAD лабораторија, Крагујевац, 2023.
ISBN: 978-86-6335-110-3

  

 

Из предговора

Овај уџбеник је трећи у серији уџбеника из области Металних конструкција од аутора са Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. После Приручника за прорачуне металних конструкција и збирке задатака, урађен је и овај уџбеник који је намењен превасходно студентима техничких факултета на којима се проучавају металне конструкције. Уџбеник, такође, могу користити и инжењери конструктори при пројектовању носећих конструкција машина и машинске опреме.

Садржај овог уџбеника је у потпуности прилагођен програму предмета Металне конструкције, који се слуша у петом семестру основних академских студија на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, на смеру Машинске конструкције и механизација. Неке одабране делове овог уџбеника, могу користити и студенти на истом факултету који слушају предмет Металне и дрвене конструкције, у осмом семестру студијског програма Урбано инжењерство. Такође, ова књига биће корисна и студентима који слушају предмет Лаке конструкције у трећем семестру мастер студија на смеру Машинске конструкције и механизација, Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, као допунска литература.

Садржај

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
1.1 МАТЕРИЈАЛИ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА
1.2 ОПТЕРЕЋЕЊА НОСЕЋИХ КОНСТРУКЦИЈА 
1.3 ОСНОВИ ЗА ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

2. ОСНОВНИ КОНСТРУКЦИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
2.1 СТАНДАРДНИ ТОПЛО ВАЉАНИ КОНСТРУКЦИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
2.1.1 Штапови (штапасти челик) 
2.1.2 Лимови 
2.1.3 Профилисани носачи 
2.1.4 Шупљи топло ваљани (затворени) профили 
2.2 ХЛАДНО ОБЛИКОВАНИ ПРОФИЛИ 
2.3 СЛОЖЕНИ ПРОФИЛИ
2.4 СПЕЦИЈАЛНИ ПРОФИЛИ ДОБИЈЕНИ ОД I ПРОФИЛА 

3. СРЕДСТВА ЗА ВЕЗУ 
3.1 ЗАКИВЦИ 
3.1.1 Облици и димензије закивака 
3.1.2 Носивост закивака
3.1.2.1 Носивост закивака у смичућим спојевима
3.1.2.2 Носивост закивака на затезање
3.2 ЗАВРТЊЕВИ
3.2.1 Облици и врсте завртњева 
3.2.2 Носивост завртњева 
3.3 РАСПОРЕД ЗАКИВАКА И ЗАВРТЊЕВА У КОНСТРУКЦИЈИ 
3.4 ЗАВАРИВАЊЕ 
3.4.1 Врсте спојева и шавова 
3.4.2 Прорачун носивости заварених спојева 
3.5 ЧЕПОВИ 
3.6 ЛЕПЉЕЊE 

4. ПРОРАЧУН И КОНСТРУИСАЊЕ НАСТАВАКА И ВЕЗА 
4.1 ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСТАВАКА И ВЕЗА
4.2 ПРОРАЧУН И КОНСТРУИСАЊЕ МОНТАЖНИХ НАСТАВАКА АКСИЈАЛНО ОПТЕРЕЋЕНИХ ШТАПОВА
4.2.1 Прорачун и конструисање монтажних наставака аксијално затегнутих штапова остварених завртњевима и закивцима 
4.2.1.1 Прорачун према аксијалној сили затезања 
4.2.1.2 Прорачун наставка аксијално оптрећеног
штапа према површини попречног пресека - СТАТИЧКИ ПОКРИВЕН НАСТАВАК
4.2.1.3 Монтажни наставци аксијално притиснутих штапова 
4.2.1.4 Настављање угаоника и других сложених профила 
4.2.1.5 Настављање сандучастих попречних пресека 
4.3 ПРОРАЧУН И КОНСТРУИСАЊЕ НАСТАВАКА НОСАЧА 219
4.3.1 Прорачун наставака носача према пресечним силама 
4.3.2 Прорачун статички покривених наставака носача 
4.4 ПРОРАЧУН ВЕЗА ПОД УГЛОМ 
4.4.1 Конструкцијска извођења зглобних веза 
4.4.2 Конструкцијска извођења крутих (моментних) веза 
 
5. ПРОРАЧУН И КОНСТРУИСАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА 
5.1 ПРОРАЧУН И КОНСТРУИСАЊЕ АКСИЈАЛНО ОПТЕРЕЋЕНИХ ШТАПОВА
5.1.1 Прорачун и конструисање аксијално затегнутих штапова 
5.1.2 Прорачун и конструисање аксијално притиснутих штапова 
5.1.3 Аксијално притиснути штапови константног вишеделног пресека 
5.2 НОСАЧИ 
5.2.1 Пуни носачи 
5.2.2 Решеткасти носачи 

ЛИТЕРАТУРА 
 
 

 

Претрага