(2023) Квадратура квалитета - Славко Арсовски

Svetlosni signali

Наслов: Квадратура квалитета

Тип: Монографија
Аутор: Славко Арсовски
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2023.
ISBN: 978-86-6335-098-04

 

 

 

 

 

Из предговора

Развој цивилизације, посебно у 20-ом веку, пратио је и у њему учествовао и покрет за квалитет. Предмет ове књиге је покушај да се утврди достигнути ниво развоја, кроз нови појам - „квадратура квалитета“, аналогно појму квадратуре круга у математици. Док је у математици квадратура круга „немогућа“, пре свега због бесконачног броја цифара у Лудолф-овом броју (пи), а полупречник круга је тачно одређен, у области квалитета исти садржи велики број области, које су углавном спрегнуте и у сталном развоју, па се „полупречник“ стално мења и уместо раванског проблема долази се до „кубатуре“ квалитета. Из ових разлога „квадратура/кубатура“ квалитета постаје „немогућ“ посао, јер одређивање нивоа и садржаја квалитета стално касни за суштинским развојем квалитета. Примена паметних технологија и глобализација знања о квалитету, омогућује тачније и брже праћење развоја квалитета, а тиме и тачности квадратуре квалитета. Ово је био изазов за аутора који је препознао бројне потребе истраживача и стручњака из праксе и покушај да на систематски начин приђе решавању овог проблема који има стручни, научни и метафизички аспект квалитета. У складу са тим дефинисана је структура књиге. У средишту овог приступа је одговор квалитета на наде и страхове човека у погледу остваривања личних и планетарних/цивилизацијских циљева.

Садржај

1. УВОД
    1.1. Анаморфоза захтева стејкхолдера 
    1.2. Квалитет и друге парадигме 
    1.3. Концепт квадратуре квалитета 
    ЛИТЕРАТУРА 
2. СИМБОЛИЧКИ ЗНАЧАЈ КВАДРАТУРЕ КРУГА И КВАЛИТЕТА
    2.1. Проблем квадратуре круга и квалитета 
    2.2. Менаџмент приступ квадратури квалитета
    2.3. Квалитет процеса менаџмента 
    2.3.1. Поставка проблема 
    2.3.2. Процеси менаџмента 
    2.3.3. Модел квалитета процеса менаџмента 
    2.4. Човек, емоције и симболи у квадратури квалитета
    ЛИТЕРАТУРА 
3. КОНЦЕПТ КВАДРАТУРЕ КВАЛИТЕТА
    3.1. Основе концепта квадратуре квалитета 
    3.2. Моделирање квадратуре квалитета 
    3.3. Онтологија квадратуре квалитета 
    ЛИТЕРАТУРА 
4. „ШИРИНА“ И „ДУБИНА“ КВАЛИТЕТА
    4.1. Савремени приступи у науци о квалитету
    4.2. Модели/теорије у науци о квалитету 
    4.2.1. Модел Кано-а 
    4.2.2. Модел Тагуцхи-а
    4.2.3. Модел ТQМ-а 
    4.2.3.1. Проширени ТQМ модел Деминга
    4.2.3.2. Модел Келаде 
    4.3. Квалитет као лепота давања 
    4.3.1. Концепт квалитета као давања 
    4.4. Нове форме квалитета као уметности давања
    4.4.1. Квалитет, уметност и задовољство 
    4.2.2. Квалитет, уметност и лепота 
    4.2.3. Квалитет, уметност и емоције
    4.5. Ниво квалитета као уметност давања 
    ЛИТЕРАТУРА 
5. НАДЕ, ЗАХТЕВИ И ОГРАНИЧЕЊА КВАЛИТЕТА
    5.1. Основни приступ
    5.2. Страхови и наде на индивидуалном нивоу 
    5.3. Страхови и наде на корпоративном нивоу
    5.4. Страхови и наде на регионалном нивоу 
    5.5. Страхови и наде везани за државни ниво 
    5.6. Страхови и наде везани за глобални ниво 
    5.7. Ограничења везана за квалитет 
    5.7.1. Квалитет и безбедност нових производа/услуга
    5.7.2. Квалитет и друштвене мреже 
    5.7.3. Квалитет и нове технологије 
    5.7.4. Квалитет у условима ризика и рањивости 
    5.7.5. Квалитет и економија знања, креативне и културне индустрије 
    5.7.6. Квалитет ми одрживи раст
    5.7.7. Квалитет и квантна физика и спиритуални ум 
    5.7.8. Квалитет и спиритуалност
    5.8. Виртуелна реалност и виртуелни квалитет 
    5.8.1. Виртуелна реалност 
    5.8.2. Виртуелни квалитет 
    ЛИТЕРАТУРА
6. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ И ТРАНСЦИПЛИНАРНОСТ КВАЛИТЕТА
    6.1. Интердисциплинарност и мултидисциплинарност науке о квалитету 
    6.2. Поглед на интердисциплинарност науке о квалитета 
    6.3. Трансдисциплинарност науке о квалитету 
    6.4. Квалитет као интегративна наука 
    6.5. Примери повећања квадратуре квалитета
    6.5.1. Квалитет и задовољство стејкхолдера 
    6.5.2. Квалитет и управљање пројектима 
    6.6. Повезаност квалитета и других парадигми 
    ЛИТЕРАТУРА
7. КВАЛИТЕТ У ПАМЕТНОМ ДРУШТВУ 5.0 
    7.1. Друштво 5.0 
    7.2. Квалитет 5.0 
    7.2.1. Пут од Квалитета 4.0 ка Квалитету 5.0
    7.2.2. Квалитет 5.0
    7.2.3. Анализа применљивости концепта 4.0/5.0 у Србији 
    7.3. Стање развоја и примене концепта Qуалитy 4.0/5.0 у Србији 
    7.4. Изазови концепта Qуалитy 4.0/5.0 за Србију
    7.5. Концепт квалитета живота 
    7.6. Квалитет интелигентних Система у Друштву 5.0 
    ЛИТЕРАТУРА
8. КВАЛИТЕТ ВРЕДНОСТИ ВС ВРЕДНОСТ КВАЛИТЕТА
    8.1. Концепт вредности 
    8.1.1. Основни појмови 
    8.1.2. Модели трошкова и трошкови квалитета 
    8.1.3. Модел продуктивности: вредност за производни систем
    8.1.4. Модел анализе вредености производа 
    8.1.5. Модел инжењерства вредности (ВЕ) и менаџмента вредности (ВМ) 
    8.1.6. Менадежмент вредношћу пројекта 
    8.1.7. Модел квалитета вредности
    8.2. Квалитет вредности
    8.3. Вредност квалитета 
    8.4. Квалитет вредности у односу на вредност квалитета у концепту Индустрија 4.0/5.0
    ЛИТЕРАТУРА
9. ПУТ КА РЕШЕЊУ КВАДРАТУРЕ КВАЛИТЕТА У БУДУЋНОСТИ
    9.1. Квалитет крајем 20-ог века и на почетку 21-ог века
    9.1.1. Квалитет, лидерство и ИЦТ 
    9.1.2. Трансфер знања о квалитету у економији 
    9.1.2.1. Основе 
    9.1.2.1. Ток трансфера знања о квалитету у економију 
    9.1.2.3. Менаџмент ризиком/контекст организације и квалитет 
    9.2. Квалитет у условима растуће комплексности 
    9.3. Квалитет у паметном друштву
    9.3.1. Паметно друштво и паметни региони 
    9.3.2. Социјалне иновације у паметном друштву 5.0 
    9.4. Култура, емоције и лидерство
    9.4.1. Наука о емоционалној интелигенцији
    9.4.2. Срећа, добробит, квалитет живота и лидерство
    9.4.3. Квалитет и култура 
    ЛИТЕРАТУРА
10. МОДЕЛ КВАДРАТУРЕ КВАЛИТЕТА У БУДУЋНОСТИ
    10.1. Основе модела
    10.2. Нивои квалитета у новој реалности
    10.2.1. Паметни, интелигентни и талентовани људи 
    10.2.2. Паметни процеси
    10.2.3. Паметне иновације 
    10.2.4. Паметно лидерство 
    10.2.5. Паметна политика и стратегија 
    10.2.6. Паметне и интелигентне технологије 
    10.2.7. Паметна индустрија 
    10.2.8. Паметна економија 
    10.2.9. Паметна заједница 
    10.2.10. Поље ума и свести 
    10.2.11. Остали нивои 
    10.3. Концепти везани за квалитет
    10.3.1. Инжењерство захтева/потреба
    10.3.2. Емоције 
    10.3.3. Квалитет и пословна изврсност 
    10.3.4. Нови приступи, методе, технике и алати 
    10.3.5. Квалитет живота 
    10.3.6. Унапређење животне средине 
    10.3.7. Резилијенс и квалитет
    10.3.8. Нови пословни модели 
    10.3.9. Сложеност/менаџмент комплексношћу 
    10.3.10. Промене и рефрејминг 
    ЛИТЕРАТУРА
11. ПРОШИРЕЊЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА
    11.1. Менаџмент стејкхолдерима 
    11.2. Квалитет у маркетингу/медијима 
    11.3. Квалитет и Р&Д 
    11.4. Квалитет и иновације 
    11.5. Квалитет и здравље 
    11.6. Квалитет у туризму
    11.7. Квалитет у паметном окружењу/амбијенту 
    11.8. Квалитет у уметности и медијима 
    11.9. Интегрисани приступи квалитету
    11.9.1. Модели ИМС-а
    11.10. Остале области квалитета 
    11.10.1. Паметна економија 
    11.10.2. Паметни развој 
    11.10.3. Квалитет и одрживост 
    11.11. Лидерство и регионални економски развој 
    11.12. Развој мрежа и кластера
    11.13. Мулти-секторска анализа 
    11.14. Трансформационо лидерство и квалитет у економији знања
    11.15. Спиритуално и културно лидерство квалитетом
    11.15.1. Трансформационо лидерство и квалитет у економији знања 
    11.15.2. Спиритуално лидерство квалитетом 
    11.15.3. Виртуелна реалност и виртуелни квалитет
    11.15.4. Културно лидерство 
    11.16. Квалитет познате и непознате реалности 
    11.17. Култура, емоције и лидерство 
    11.17.1. Срећа, добробит, квалитет живота и лидерство 
    11.17.2. Културне вредности и срећа 
    11.17.3. Спиритуална интелигенција 
    11.18. Квантна теорија, квантни интернет и квантна сазнања стварности 
    11.19. Квадратура квалитета у новој/другој реалности 
    ЛИТЕРАТУРА 
12. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
 
 
 

 

Претрага