(2022) Управљање пројектима одрживог развоја – приручник за основне студије – Дубравка Живковић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Приручник Управљање пројектима одрживог развоја можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена приручника је 600,00 динара.

Наслов: Управљање пројектима одрживог развоја – приручник за основне студије

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутор: Дубравка Живковић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2022.

ISBN: 978-86-6335-093-9

 

Из предговора

Материјал изложен у овом приручнику представља увод у област управљања пројектима. Намењен је студентима основних студија инжењерских профила, конкретно студентима основних академских студија Урбаног инжењерства и Инжењерства заштите животне средине. На овим студијским програмима се изучава предмет под насловом Управљање енерго-еколошким пројектима, па је сходно томе, материјал изложен у приручнику прилагођен плану и програму предмета. Поред предмета коме је намењен, приручник се може применити и за део предмета Управљање енерго и еко пројектима на мастер академским студијама Машинског инжењерства. Структура и обим овог помоћног универзитетског уџбеника су настали током рада са студентима, а последица су знања и искустава која сам стицала током рада на националним и међународним истраживачким пројектима на универзитету, али и пројектима директне сарадње са привредом. Такође, не малу помоћ су представљале обуке за писање пројеката које су организовале разне донаторске организације. Сваки написани и реализовани пројекат је на неки начин део овог материјала, али исто тако и рецензије одбијених пројеката и искуства са неуспешних договора да се пројекат уопште иницира. Све су то била драгоцена искуства која су не само помогла изради овог приручника, него и учењу активног слушања, стрпљења, проактивности, прецизности и дељења одговорности.

Садржај

Увод
1. Пројекат и управљање пројектом
2. Иницирање пројекта
3. Иновација
4. Анализа и тестирање пројектне идеје
5. Потенцијални извори финансирања пројеката
6. Пројектна логика – приступ логичке матрице
7. Пројектна документација
8. Алати за управљање пројектима
9. Алати за управљање пројектима – MS Project
10. Презентација пројекта
Речник кључних појмова
Литература

 

 

Претрага