(2022) МАШИНЕ АЛАТКЕ Прорачун и пројектовање преносника – Богдан Недић, Сузана Петровић Савић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "МАШИНЕ АЛАТКЕ Прорачун и пројектовање преносника" се може купити у библиотеци Факултета инжењерских наука, Крагујевац. Цена уџбеника је 800 динара.

Наслов: МАШИНЕ АЛАТКЕ Прорачун и пројектовање преносника
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Богдан Недић, Сузана Петровић Савић
Обим: 260 стр. А4
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2022.
ISBN: 978-86-6335-095-3
 

Из предговора

Рукопис ове књиге је заснован на претходно стеченим знањима, литератури из области технологија обраде метала резањем и машина алатки и резултатима дугогодишњег рада великог броја наставника, сарадника и истраживача у Лабораторији за обраду метала резањем Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Највећим делом рукопис се ослања на књиге из обраде метала резањем проф. др Бранка Ивковића и проф. др Миодрага Лазића и представља логичан наставак књига Машине алатке 1 и 2 проф. др Светислава Захара и књига Машине алатке 1 и 2 проф. др Павла Станковића.

Књига МАШИНЕ АЛАТКЕ - Прорачун и пројектовање преносника, садржи основне податке потребне за разумевање карактеристика, концепцијских варијанти и конструкција класичних машина алатки за обраду стругањем, бушењем и глодањем. Рукопис садржи велики број објашњених примера и решених задатака и намењен је како студентима тако и инжењерима у пракси за непосредно свакодневно решавање конкретних проблема у области машина алатки и технологија обраде метала резањем.

У посебном поглављу дате су детаљне информације и упутства потребна за успешно моделирање елемената и склопова преносника машина алатки користећи савремене CAD софтвере. Ово поглавље има за циљ да оспособи студенте и инжењере да самостално пројектују зупчасте преносника машина алатки.

Жеља аутора је да ова књига пружи минимум знања и буде подстрек да сутра поново наши инжењери буду препознати по пројектовању и производњи машина алатки за цео свет.

Садржај

1. УВОД
2. ПРОРАЧУН СНАГЕ МАШИНЕ
3. ПРОРАЧУН ПРЕНОСНИКА МАШИНА АЛАТКИ
4. ПРИМЕРИ ПРЕНОСНИКА МАШИНА АЛАТКИ
5. МОДЕЛИРАЊЕ ПРЕНОСНИКА МАШИНА АЛАТКИ
6. ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОГ 1
ПРИЛОГ 2

 

Претрага