(2022) Управљање пројектима у области енергетике и заштите животне средине – приручник за мастер студије - Дубравка Живковић, Младен Јосијевић

Preduzetnicki menadzment

Наслов: Управљање пројектима у области енергетике и заштите животне средине – приручник за мастер студије

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник

Аутори: Дубравка Живковић, Младен Јосијевић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2022.

ISBN: 978-86-6335-094-6

Из предговора

Овај практикум је намењен студентима мастер академских студија на програмима Машинског инжењерства (МАС МИ), Инжењерства заштите животне средине (МАС ИЗЖС) и Урбаног инжењерства (МАС УИ). Практикум је направљен са идејом да се користи за извођење вежби у оквиру предмета Управљање енерго и еко пројектима (МАС МИ) и Управљање пројектима и инжењерска економија (МАС МУИ и МАС ИЗЖС). Материјал изложен у овом приручнику је усклађен са планом и програмом ова два предмета.

Материјал изложен у приручнику је настао кроз изучавање литературе и искуства стечена у сарадњи са предузетницима и компанијама, у покушају да им се помогне да одговоре на изазове тржишта и реализују пројекте кроз ново основане компаније или кроз нове производе и услуге у постојећим компанијама. Такође, појавила се и потражња за коришћењем алата и софтвера за планирање и праћење реализације пројеката, као и за развојем софт скил вештина. Компаније су све више заинтересоване за обуке које ће им помоћи да успешно воде пројекте, а онда је био логичан корак да студентима понудимо знања управо из ових области.

Садржај

Увод
1. Шта је то што дефинише пројекат и управљање пројектима?
2. Алати за проверу пројектне логике
3. Разрада пројкетне идеје – планирање пројекта
4. Бизнис план
5. Алати за управљање пројектима (реализација и праћење пројеката)
6. Алати за управљање пројектима (реализација и праћење пројеката) – MS Project
7. Алати за управљање пројектима (реализација и праћење пројеката) – MS Project
8. Алати за управљање пројектима (планирање, реализација и праћење пројеката)
Литература

 

 

Претрага