(2022) Збирка решених задатака из управљања светлосним сигналима – Александар Јовановић

Svetlosni signali

Напомена: Збирку решених задатака из управљања светлосним сигналима можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена збирке  је 1000,00 динара.

Наслов: Збирка решених задатака из управљања светлосним сигналима

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Александар Јовановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2022.
ISBN: 978-86-6335-091-5

 

 

Из предговора

Ова збирка је, пре свега, направљена према плану и програму предмета: Регулисање и управљане саобраћајем на мастер студијама модула Друмског саобраћаја, а у оквиру смера Машинско инжењерство. Такође, задаци из ове збирке могу послужити свима онима који се баве управљањем саобраћајним токовима у градовим на практичном, али и на научном нивоу.
Збирка решених задатака има за циљ да прикаже проблеме и начине њиховог решавања из области управљања саобраћајним токовима у градовима. У првом поглављу разматрају се начини управљања светлосним сигналима на изолованим раскрсницама, док је друго поглавље посвећено координисаном раду светлосних сигнала. У пракси се најчешће примењује само један критеријум којим се вреднују добијени сигнални планови, а то су временски губици возила. Треће поглавље је посвећено осталим критеријумима који се могу узети у обзир при раду светлосних сигнала, а у исто време не запостављајући основи критеријум. Раскрснице, које помоћу алтернативних геометријских решења управљају левим скретањима, показале су се као безбедније и ефикасније у односу на класична решења, са типском применом у приградским областима. Начини управљања и специфичности код примене ових типова раскрсница представљени су у четвртом поглављу ове збирке. У петом поглављу су приказане могућности примене софтвера „MS Excel“ у оптимизацији рада светлосних сигнала. На крају, онима који показују ентузијазам за ову област треба посветити додатну пажња. У складу са тим, у последњем, шестом, поглављу дати су захтевнији задаци из предметне области који траже додатно време и спремност за решавање.

Садржај

1. Одређивање сигналних планова на изолованој раскрсници
2. Координисан рад светлосних сигнала
3. Вишекритеријалност у управљању семафорисаним раскрсницама
4. Раскрснице са алтернативном геометријском структуром
5. Примена софтвера „MS Excel“ у оптимизацији рада светлосних сигнала
6. Сложенији задаци
Литература

Претрага