(2022) Технологије коришћења биомасе – Владимир Вукашиновић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Технологије коришћења биомасе" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 700,00 динара.

Наслов: Технологије коришћења биомасе
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Владимир Вукашиновић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2022.
ISBN: 978-86-6335-090-8

Из предговора

Основна намена уџбеника је да студентима, али и осталим читаоцима, омогући ближе упознавање са конвенционалним технологијама коришћења биомасе. Материјал изложену у уџбенику усклађен је са планом и програмом истоименог једносеместралног предмета на мастер академским студијама Машинског инжењерства на модулу Енергетика и процесна техника. Поједини делови књиге се могу користити и за део наставног програма на предметима Обновљиви извори енергије који се слуша на основним академским студијама Машинског инжењерства и Инжењерства заштите животне средине и Биоенергетска горива из комуналних и индустријских система, који се слуша на основним академским студијама Инжењерства заштите животне средине.

Уџбеник је конципиран кроз десет поглавља са циљем да читаоцима представи врсте и својства биомасе као и да их упозна са основним процесима за конверзију енергије биомасе и са конвенционалним технологијама за валоризацију биомасе који су засновани на овим процесима. Циљ уџбеника је да омогући читаоцима да схвате значај биомасе као обновљивог извора енергије и да сагледају техничке и економске аспекте њеног коришћења.

Садржај

1. ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕНТИ
2. БИОМАСА
3. ДРВНА БИОМАСА
4. МЕХАНИЧКИ ПОСТУПЦИ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ДРВНЕ БИОМАСЕ
5. ТЕРМОХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ДРВНЕ БИОМАСЕ
6. ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАСНОВАНЕ НА ТЕРМОХЕМИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА
7. ПОЉОПРИВРЕДНА БИОМАСА
8. ЕНЕРГЕТСКЕ СИРОВИНЕ И ЕНЕРГЕТСКИ ЗАСАДИ
9. БИОХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ ЗА КОНВЕРЗИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ БИОМАСЕ И ЕНЕРГЕТСКИХ ЗАСАДА
10. ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ И БИОГОРИВА
ЛИТЕРАТУРА

 

Претрага