(2021) Мобилни системи – Јасна Глишовић, Јованка Лукић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Производни системи" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 2000,00 динара.

Наслов: Мобилни системи
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Јасна Глишовић, Јованка Лукић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-084-7

Из предговора

Уџбеник Мобилни системи намењен је првенствено студентима основних студија Машинског и Војноиндустријског инжењерства, Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и његов садржај је усклађен са програмима предмета Погонски и мобилни системи и Конструкција и прорачун моторних возила. Могуће га је користити и на другим техничким факултетима и високим школама струковних студија где се изучава област мобилних система намењених за кретање на друмовима, у ванпутним условима и на железници. Уџбеник пружа темељно, али свеобухватно разумевање мобилних система и претпоставља мало предзнање читаоца. Књига представља материјал на практичан и реалистичан начин, често користећи обрнути инжењеринг, као основу за примере који наглашавају разумевање обрађених тема. Постојећа конструктивна решења система и возила се користе као пример примене теоријских знања.

Аутори

Садржај

1. УВОД
2. КОНЦЕПЦИЈА МОБИЛНИХ СИСТЕМА
3. ОТПОРИ МОБИЛНИХ СИСТЕМА
4. КРЕТНИ УРЕЂАЈИ
5. СИСТЕМ ПРЕНОСА СНАГЕ
6. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ
7. СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ
8. СИСТЕМ ЕЛАСТИЧНОГ ОСЛАЊАЊА
9. НОСЕЋИ СИСТЕМ

 

Претрага