(2021) Механички преносници 1 – Блажа Стојановић, Мирко Благојевић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Механички преносници" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Механички преносници 1
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Блажа Стојановић, Мирко Благојевић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-083-0

Из предговора

Кљига Механички преносници 1 је написана према наставним плановима и програмима предмета Механички преносници који се предаје студентима треће године основних академских студија Машинског инжењерства на модулу Машинске конструкције и механизација Факултета инжењерских наука у Крагујевцу. Верујемо да ће ова књига наћи своје место међу студентима и на другим техничким факултетима, али и код инжењера и техничара у пракси.

Аутори

Садржај

1 УВОД 

2. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПРЕНОСНИКА

3. ЛАНЧАНИ ПРЕНОСНИЦИ

4. ЗУПЧАСТИ КАИШНИ ПРЕНОСНИЦИ

5. КАРДАНСКИ ПРЕНОСНИЦИ

6. СЕГМЕНТНИ КАИШНИ ПРЕНОСНИЦИ

ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

Претрага