(2021) Производни системи – Славко Арсовски, Александар Алексић, Александар Ђорђевић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Основни универзитетски уџбеник "Производни системи" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1000,00 динара.

Наслов: Производни системи
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Славко Арсовски, Александар Алексић, Александар Ђорђевић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-080-9

Из предговора

Књига под називом "Производни системи" намењена је пре свега студентима из области инжењерских наука, као и стручњацима из других области. Настала је пратећи развој парадигме производње, кроз еволуцију садржаја који су се односили на: (1) технологију машиноградње до краја седамдесетих година , (2) производне системе које је проф. др Милан Перовић установио на Машинском факултету у Крагујевцу почетком осамдесетих година 20-ог века, а које је касније са проф. др Славком Арсовским допунио са аспекта управљања NC и CN алатима, машинама и роботима. Средином деведесетих година прошлог века појавила се потреба да се садржај "Производних система" иновира са већим уређењем информационих технологија, управљања трошковима, одржавањем, системима за планирање и управљање производњом и CIM системима, што практично обухвата концепт 4.0. У најновијој верзији књиге "Производни системи" истакнуте су нове парадигме и тематске области везане за паметне/интелигентне производне системе у новом пословном сyber и природном амбијенту. То се посебно односи на нове садржаје везане за менаџмент вредношћу, квалитет 4.0/5.0, управљање иновацијама, resilience, Enterprise Resource Planning.

Аутори

Садржај

Преглед слика

Преглед табела

Листа коришћених скраћеница, страних речи и израза

1 УВОД У УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

2. ОСНОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

3. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

4. ПЛАНИРАЊЕ РЕСУРСА У ПРОИЗВОДНОМ СИСТЕМУ

5. КАПАЦИТЕТ ЗА ОПОРАВАК ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

6. МЕНАЏМЕНТ ВРЕДНОШЋУ

7. УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ПРОИЗВОДА И ТЕХНОЛОГИЈА

8. УПРАВЉАЊЕ СНАБДЕВАЊЕМ У ПРОИЗВОДНИМ СИСТЕМИМА

9. ПЛАНИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И КОНТРОЛА

10. ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОИЗВОДЊЕ, ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И УПРАВЉАЊЕ АЛАТИМА

11. МЕНАЏМЕНТ ПРОЦЕСИМА ПРОИЗВОДЊЕ И СКЛАПАЊЕ ПРОИЗВОДА

12. МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТОМ

13. МЕНАЏМЕНТ ИНОВАЦИЈАМА

14. ИНДУСТРИЈА 4.0 И ПРАВЦИ РАЗВОЈА ПРОИЗВОДНИХ СИСТЕМА

 

 

 

 

Претрага