(2020) Изабрана поглавља из метрологије – практикум за лабораторијске вежбе – Фатима Живић, Богдан Васиљевић, Страхиња Миленковић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Изабрана поглавља из метрологије - практикум за лабораторијске вежбе" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Изабрана поглавља из метрологије - практикум за лабораторијске вежбе
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Фатима Живић, Богдан Васиљевић, Страхиња Миленковић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-072-4

Из предговора

Преглед изабраних основа теорисјке метрологије и мерила која су у примени, као и праваца развоја метрологије и контроле квалитета код нових технологија, има задатак да пружи основна знања, без детаљне анализе свих метролошких поступака који се користе у овој веома широкој и комплексној области. Посебно су обрађени 3Д штапма и 3Д скенирање, координатне мерне машине и ласерски системи, имајући у виду њихову актуелност у примени, као и да се у водећим истраживачким центрима овим технологијама поклања највише пажње с аспекта развоја и финалног квалитета производа. Основна намена овог практикума је да студентима основних студија Факултета инжењерских наука олакша лабораторијске вежбе и усвајање нових знања кроз практичне примере из предмета Мерење, контрола и квалитет.

Аутори

Садржај

Увод

1. Основни концепти у метрологији и инжењерству

2. Мерила за мерење и контролу дужина и углова

3. Метрологија 3Д штампе

4. 3Д скенирање и мерење

5. Координатна мерна машина, CMM

6. Ласерски системи

7. Литература 

8. ПРИЛОГ 1. SI систем јединица

9. ПРИЛОГ 2 Изабране основне физичке константе, физички закони и једначине.

10. ПРИЛОГ 3. Типични инжењерски материјали и изабране карактеристике

11. ПРИЛОГ 4. Конверзија неких јединица

 

 

 

 

Претрага