(2020) Отпорност материјала 1 – методичка збирка задатака – Иван Милетић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Отпорност материјала 1 - методичка збирка задатака" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Отпорност материјала 1 - методичка збирка задатака
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Иван Милетић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-073-1

Из предговора

Отпорност материјала 1 - методичка збирка задатака представља помоћни универзитетски уџбеник намењен пре свега студентима Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, али и студентима свих других машинских факултета у земљи. Садржај збирке је у потпуности усаглашен са наставним планом и програмом предмета Отпорност материјала. Материја у збирци је изложена у пет области и три додатка. На почетку сваке области дата су кратка теоријска разматрања, потом решени задаци са објашњењима суштине проблема и детаљним начинима решавања.

Аутор

Садржај

1.0 Геометријске карактеристике равних површина

2.0 Аксијално напрезање

3.0 Увијање

4.0 Савијање и косо савијање

5.0 Извијање

Додаци

Литература 

 

 

 

 

Претрага