(2020) Основи предузетничког менаџмента и економије – практикум – А. Алексић, С. Нестић, М. Савковић, Н. Мијовић, Н. Коматина, Т. Цвејић

Preduzetnicki menadzment

Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Основи предузетничког менаџмента и економије - практикум" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 700,00 динара.

Наслов: Основи предузетничког менаџмента и економије - практикум
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Александар Алексић, Снежана Нестић, Марија Савковић, Настасија Мијовић, Никола Коматина, Тијана Цвејић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-071-7

Из предговора

Материјал који је изложен у овом помоћном универзитетском уџбенику може се означити као увод у област индустријског инжењерства и менаџмента кроз основне елементе економије и предузетништва. У практикуму су приказани примери примене савремених занања индустријског инжењерства, инжењерског менаџмента и инжењерске економије који су конципирани тако да буду лако разумљиви за читаоце, док у исто време обрађују висок ниво информација. Све разматране теме су илустроване подацима који потичу из реалних ситуација. Практукум је намењен студентима Факултета инжењерских наука на свим студијским програмима на нивоу основних академских студија. Такође, практикум је релевантан и за студенте других високошколских установа који ове и сродне области изучавају.

Аутори

Садржај

Вежба 1. Мапирање предузетничких компетенција

Вежба 2. Извођење презентација

Вежба 3. Brainstorming, brainwriting i техника номиналне групе

Вежба 4. Техника менталне мапе

Вежба 5. Сегментација тржишта

Вежба 6. Анализа стејкхолдера

Вежба 7. Лидерство и мотивација

Вежба 8. Тимови и управљање тимовима

Вежба 9. Пословна етика и друштвена одговорност

Вежба 10. Анализа тржишта

Вежба 11. Трошкови производње и приход конкурентног предузећа

Вежба 12. Макроекономски подаци

Вежба 13. Тим билдинг

 

 

 

 

 

Претрага