(2020) Енергија и одрживи развој за инжењере – Давор Кончаловић

Energija i odrzivi razvojНапомена: Основни универзитетски уџбеник "Енергија и одрживи развој за инжењере" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 800,00 динара.

Наслов: Енергија и одрживи развој за инжењере
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Давор Кончаловић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-076-2

Из предговора

Овај уџбеник је намењен студентима прве године основних студија Факултета инжењерских наука универзитета у крагујевцу, који слушају једно-семестрални предмет Енергија и животна средина на студијском програму Машинско инжењерство. Енергија и животна средина је обавезан предмет на првој години и својеврстан увод у ову област, након чега, за оне који крену тим путем, следи неколико курсева током којих ће имати прилику да се детаљније упознају са појединим темама.

Рад на овом материјалу сам почео ас циљем да укажем на последице које наш свакодневни живот и употреба енергије имају на животну средину.

Овај материјал нема претензије да да готове, коначне одговоре. Сматрам ад је разумевање сложености ситуације у којој се сви скупа налазимо добар први корак ка друштву којем је поглед окренут ка будућности.

Аутор

Садржај

ИЗВОД ИЗ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

РАСКРСНИЦА

1. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

2. ЖИВОТНА СРЕДИНА

3. ЕНЕРГИЈА И СНАГА

4. НЕОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

5. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

6. ДИВЕРСИФИКАЦИЈА ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА

7. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

8. РАСКРСНИЦА

ДОДАТАК: ИЛУСТРОВАНА ПИТАЊА

ЛИТЕРАТУРА

СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА

 

Претрага