(2020) Статистика – примена у инжењерству и менаџменту – Данијела Тадић

Statistika

Наслов: Статистика - примена у инжењерству и менаџменту
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Данијела Тадић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-075-5

Из предговора

Уџбеник је првенствено намењен студентима Факултета инжењерских наука у Крагујевцу који слушају предмет Статистика у инжењерству. Осим тога, аутор сматра да ће уџбеник бити веома користан и студентима свих наставних програма који се слушају на овом факултету, студентима осталих техничких, организационих, економских и факултета за менаџмент, као и инжењерима ангажованим на пословима контроле квалитета.

Садржај

1. Основи појмови теорије вероватноће
2. Дискретне случајне променљиве
3. Континуалне случајне променљиве
4. Описивање података: расподела фреквенције, мере концентрације и мере дисперзије
5. Интервалне оцене
6. Тестирање параметарских хипотеза
7. Тестирање непараметарских хипотеза
8. Линеарна регресија и корелација
Литература
Списак појмова
Додаци
 

 

 

 

Претрага