(2020) Безбедност и здравље на раду – практикум – Марко Ђапан, Иван Мачужић

Korice

Наслов: Безбедност и здравље на раду - ПРАКТИКУМ
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Марко Ђапан, Иван Мачужић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-068-7

Из предговора

Безбедност и здравље на раду је право, али и суштинска и лична потреба сваког радника приликом спровођења радних активности. Имајући то у виду, фабрике се све више труде да допринесу ширењу добре и успешне праксе у области безбедности и здравља на раду како би се достигао циљ „нула повреда“. Парадигма нула повреда на раду суштински је важна за фабрике које стреме ка највишим циљевима, Производњи Светске Класе (енг. World Class Manufacturing - WCM). Здрав, сигуран, способан, спреман и мотивисан запослени није само индивидуални циљ, то је и друштвени приоритет у најширем могућем смислу. Различити типови институција, закони, прописи који уређују ову област, предузећа и појединци који су најдиректније укључени у постизање овог циља чине оно што се назива системом безбедности и здравља на раду у једној земљи. Сврха и циљ система безбедности и здравља на раду (БЗР) јесте спречавање повреда на раду, професионалних обољења и других болести у вези са радом, као и унапређење услова рада.

Безбедност и здравље на раду – практикум, као помоћни универзитетски уџбеник, има два циља: први је да на прави начин прикаже суштину целокупне области студентима који имају жељу да се у каријери баве пословима безбедности и здравља на раду, а други да студентима који немају амбицију да се баве овим пословима да на најбољи и најлакши могући начин савладају основе безбедности и здравља на раду и њеног позиционирања унутар функционисања једне радне организације. Након сваког поглавља налази се вежба прилагођена поглављу како би студенти кроз практичан и тимски рад, у појединим задацима, стекли осећај важности области безбедности и здравља на раду. Практикум је осмишљен и у потпуности одговара плану и програму за групу предмета из области безбедности и здравља на раду на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.

Аутори се захваљују рецензентима др ПетруТодоровићу, редовном професору Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и др Слободану Морачи, ванредном професору Факултета технички хнаука Универзитета у Новом Саду на драгоценим и корисним коментарима, и стручним саветима који су у значајној мери унапредили практикум.

Аутори дугују велику захвалност и колегама из Центра за теротехнологију Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу на несебичној подршци током израде практикума.

Аутори

Крагујевац, март 2020.

Садржај

Предговор

 1. Систем безбедности и здравља на раду у Србији
 2. Опасности, штетности и ризици на радном месту
 3. Механичке опасности и системи заштите
 4. Опасност од пожара
 5. Електричне опасности и системи заштите
 6. Опасности од клизања, саплитања и падова
 7. Рад на мањим висинама и коришћење мердевина
 8. Средства унутрашњег транспорта и дизалице
 9. Хемијске штетности и опасне материје
 10. Бука на радном месту
 11. Микроклима и осветљење на радном месту
 12. Безбедност на раду у канцеларијама
 13. Ручно подизање и преношење терета
 14. Ергономија на радном месту
 15. Стрес на радном месту
 16. Средства за личну заштиту на раду
 17. Хигијена на радном месту
 18. Процена ризика на радном месту

Литература

Закони и правилници

 

 

Претрага