(2019) Организација рада – Данијела Тадић, Снежана Нестић

Organizacija rada koriceНапомена: Основни универзитетски уџбеник "Организација рада" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1000,00 динара.
Наслов: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Данијела Тадић, Снежана Нестић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2019.
ISBN: 978-86-6335-064-9

Из предговора

Материјал који је изложен у овом уџбенику може се означити као увод у област индустријског инжењерства и менаџмента. Прогнозирање, планирање, одређивање оптималне организационе структуре, лидерство и контрола економских показатеља пословања представљају најважније активности стратегијског менаџмента. Са друге стране, организација радних места, мерење рада, одређивање радног учинка као и контрола процеса рада су најважније активности оперативног менаџмента.

У овом уџбенику су приказани неки нови концепти и методе индустријског инжењерства, индустријског менаџмента, инжењерске економије и статистике које су конципиране да буду лако разумљиве за читаоце, интересантне и информативне. Већина разматраних тема је илустрована подацима који потичу из реалних ситуација.

Уџбеник је првенствено намењен студентима у области индустријског инжењерства и менаџмента на нивоу основних и мастер академских студија. Аутори сматрају да ће знање које студенти добију током изучавања изложене материје бити од велике користи како за њихово даље школовање, тако и за предузећа у којима ће радити. Такође, уџбеник могу да користе студенти осталих техничких, организационих, економских и факултета за менаџмент.

Аутор се захваљује рецензентима који су својим сугестијама значајно допринели квалитету текста овог уџбеника. Рецензенти овог уџбеника су: проф. др Драган Д. Милановић, редовни професор Машинског факултета у Београду, проф. др Предраг Мимовић, редовни професор Економског факултета у Крагујевцу и проф. др Драгослав Словић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду.

Аутори посебну захвалност дугују лектору Снежани Ђорђевић, професору српског језика и књижевности, чије су сугестије у отклањању правописних, граматичких и стилских грешака допринеле квалитету изложеног текста.

Крагујевац, јесен 2019.

Аутори


Садржај

I. ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ И ПРЕДУЗЕЋА
1. Појам привредног система и класификација привреде на гране
2. Појам и класификација предузећа
II. РАЗВОЈ НАУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
3. Основна разматрања о организацији
4. Класична теорија организације
5. Неокласичне теорије организације
6. Савремене теорије организације
III. ПРОЦЕСМЕНАЏМЕНТА
7. Структура процеса менаџмента
8. Планирање
9. Организовање
10. Лидерство
11. Контрола
12. Одлучивање

Претрага