(2020) Механика 1 – Практикум – Драган Ракић, Владимир Дунић, Владимир Миловановић

Korice RGBНаслов: Механика 1 – Практикум
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Драган М. Ракић, Владимир Љ. Дунић, Владимир П. Миловановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитетa у Крагујевцу, Крагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-066-3

Из предговора

Овај практикум представља обједињен материјал који се користи на предавањима и аудиторним вежбама на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и намењен је студентима као помоћни материјал за припрему полагања, пре свега писменог дела испита из предмета Механика 1 на овом факултету. Практикум се састоји од четири целине груписане по областима у складу са програмом предмета. На почетку сваког поглавља су дати изводи из теорије неопходни за решавање задатака, тако да се студенти, при припреми колоквијума из предмета Механика 1 на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, могу фокусирати само на област коју припремају за полагање. Након извода из теорије, сва поглавља садрже илустративне примере и решене испитне задатке. Свако поглавље садржи и задатке за вежбање, који по свом обиму и тежини одговарају испитним задацима. На крају четвртог поглавља дате су поставке домаћих задатака из области графостатике.

Садржај

1 Mатематичке основе
  1.1 Геометрија у равни (планиметрија)
  1.2 Векторска алгебра
  1.3 Тригонометрија
2 Општи систем сила у равни
  2.1 Теоријске основе
  2.2 Примери
3 Просторни систем сила и спрегова
  3.1 Теоријске основе
  3.2 Примери
4 Равански носачи
  4.1 Теоријске основе
  4.2 Примери
  4.3 Домаћи задаци
Литература

 

 

Претрага