(2020) Термодинамика – Збирка решених задатака – Новак Николић, Данијела Николић

Korice RGB

Напомена: Помоћни универзитетски уџбеник "Термодинамика – Збирка решених задатака" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена збирке је 1200,00 динара.

Наслов: ТЕРМОДИНАМИКА - Збирка решених задатака
Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутори: Новак Николић, Данијела Николић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-067-0

Из предговора

„ТЕРМОДИНАМИКА – Збирка решених задатака“ је написана према наставном плану и програму предмета Термодинамика, који студенти Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу слушају као заједнички предмет на другој години основних студија, на студијским програмима Машинско инжењерство, Војноиндустријско инжењерство, Урбано инжењерство и Аутомобилско инжењерство.

Збирка је настала као резултат вишегодишњег рада аутора на пољу термодинамике и термотехнике и представља систематичан и свеобухватан приказ основа термодинамичких прорачуна. Изложена материја је представљена у 5 целина. Разматране су једначине стања идеалних гасова, мешавине идеалних гасова, први и други закон термодинамике са квазистатичким и неквазистатичким променама стања идеалних гасова, као и деснокретни кружни процеси са идеалним гасовима и њиховим мешавинама. На крају су разматране промене стања и деснокретни циклуси са воденом паром - реалним флуидом. Задаци су урађени са детаљним приказом поступка решавања и са комплетним објашњењима и анализама термодинамичких једначина и разматраних процеса, и то почев од једноставнијих па до веома сложених проблема.

Сматрамо да ова публикација може бити веома корисна и студентима других техничких факултета који слушају предмет Термодинамика, као и инжењерима који се баве изучавањем различитих термодинамичких и термотехничких процеса.

Изузетну захвалност дугујемо рецензентима, др Небојши Лукићу, редовном професору Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и др Велимиру Стефановићу, редовном професору
Машинског факултета у Нишу, на веома корисним саветима и сугестијама који су допринели квалитетнијем садржају овог уџбеника.

Крагујевац, јануар 2020.

Аутори

Садржај

1. Једначине стања
2. Мешавине идеалних гасова
3. Први и други закон термодинамике. Промене стања
4. Кружни процеси
5. Водена пара
Литература

 

Претрага