УПИС 2023 - све информације

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Прелиминарне ранг листе можете преузети ОВДЕ>>>

Рок за приговоре је 21.09.2023. до 12:00 h.

Упис ће бити обављен 21.09.2023. у 13:00 h.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС:

1. Два ШВ - 20 обрасца (добијају се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),
2. индекс (добија се у Студентској служби уз приказ уплатнице о трошковима уписа),
3. диплому о стеченом средњем образовању (оригинал),
4. сведочанства за све четири године стеченог средњег образовања (оригинали),
5. очитана лична карта (или фотокопија),
6. три фотографије формата 3,5 x 4,5 cm,
7. доказ о уплати трошкова уписа у износу од 3000,00 динара.

 • Жиро рачун :  840 - 7400760 - 81
 • Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
 • Сврха: Накнада за  упис
 • Позив на број: 113

8. доказ о уплати трошкова за осигурање студената у износу од 400,00 динара.

 • Жиро рачун :  840 - 7400760 - 81
 • Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
 • Сврха: Осигурање
 • Позив на број: 09

НАПОМЕНА: Самофинансирајући студенти прилажу и доказ о уплати прве рате школарине:

 • Жиро рачун :  840 - 7400760 - 81
 • Прималац: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
 • Сврха: Прва рата школарине
 • Позив на број:

Претрага