Архива конкурса

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 26.10.2023. до 03.11.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмет Мерење и управљање

Пријава кандидата од 24.10.2023. до 01.11.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за научну област Машинско инжењерство за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за научну област Машинско инжењерство за ужу научну област Информациони инжењеринг

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за научну област Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 04.10. до 19.10.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника у звању демонстратор за предмете Основи конструисања и Отпорност материјала

Пријава кандидата од 04.09. до 12.09.2023. године


Конкурс за избор два сарадника у звању демонстратор за предмете Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 04.09. до 12.09.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 30.08. до 14.09.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 03.05. до 18.05.2023. године


Конкурс за избор три сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 24.04. до 03.05.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 05.04. до 20.04.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Електротехника са електроником односно Осниви електртехнике и Електроника

Пријава кандидата од 27.03. до 04.04.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 08.03. до 23.03.2023. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 01.03. до 16.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 21.02. до 01.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Електротехника са електроником

Пријава кандидата од 21.02. до 01.03.2023. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет: Инжењерски алати 1

Пријава кандидата од 23.01. до 31.01.2023. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Мерење и управљање, Сигнали и системи, Рачунарски подржано мерење и управљање, Сензори и актуатори и Аутоматско управљање

Пријава кандидата од 22.11. до 30.11.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 12.10. до 27.10.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 28.09. до 13.10.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Мерење и управљање, Сигнали и системи, Рачунарски подржано мерење и управљање, Сензори и актуатори и Аутоматско управљање

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Основи конструисања и Отпорност материјала

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена математика

Пријава кандидата од 14.09. до 29.09.2022. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 06.09. до 14.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 17.08. до 01.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Друмски и градски саобраћај

Пријава кандидата од 17.08. до 01.09.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 08.06. до 23.06.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 11.05. до 26.05.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 11.05. до 26.05.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Експериментална механика

Пријава кандидата од 06.04. до 21.04.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 06.04. до 21.04.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енглески језик

Пријава кандидата од 02.03. до 17.03.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 09.02. до 24.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 26.01. до 10.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 26.01. до 10.02.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 19.01. до 03.02.2022. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 05.01. до 25.01.2022. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена информатика у инжењерству

Пријава кандидата од 24.11. до 09.12.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Моторна возила и мотори

Пријава кандидата од 03.11. до 18.11.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Информационе технологије

Пријава кандидата од 06.10. до 21.10.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмете: Машински елементи и Техничко цртање са компјутерском графиком

Пријава кандидата од 27.09. до 05.10.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 08.09. до 23.09.2021. године


Конкурс за избор два сарадника ван радног односа у звање демонстратор за научну област Електротехничко и рачунарско инжењерство за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 30.08. до 07.09.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 30.06. до 15.07.2021. године


Конкурс за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Примењена математика

Пријава кандидата од 02.06. до 17.06.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 12.05. до 27.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 28.04. до 13.05.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Индустријско инжењерство

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Инжењерски менаџмент

Пријава кандидата од 07.04. до 22.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање ванредни професор или редовни професор за ужу научну област Примењена механика

Пријава кандидата од 31.03. до 15.04.2021. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Производно машинство

Пријава кандидата од 03.03. до 18.03.2021. године


 Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предметe: Технологије прераде пластичних маса и Машине алатке

Пријава кандидата од 20.11. до 28.11.2020. године


 Конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Електротехника и рачунарство

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Енергетика и процесна техника

Пријава кандидата од 04.11. до 19.11.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Енглески језик

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 14.10. до 29.10.2020. године


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Машинске конструкције и механизација

Пријава кандидата од 07.10. до 22.10.2020. године


25.09.2020.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмет: Рачунарски алати (БРТСИ1300)


Конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Термодинамика и термотехника

Пријава кандидата од 09.09. до 24.09.2020. године


21.02.2020.

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Производне технологије, Производне технологије 2, Технологије спајања и монтаже и Технологије прераде пластичних маса.


06.11.2019.

Конкурс за избор једног наставника у звање доцент за ужу научну област машинске конструкције и механизација


04.10.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор за предмет Енглески језик 1

Конкурс за избор једног сарадника у звање демонстратор за предмете: Програмски језици, Рачунарски алати, Електронско пословање и менаџмент односа са корисницима (ЦРМ) и Брза израда прототипова.


20.09.2019.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Мерење и управљање и Сигнали и системи.

Конкурс за избор једног сарадника ван радног односа у звање демонстратор, за предмете: Рачунарски алати (БРТСИ1300) и Оперативни системи (БРСТИ)

 

Претрага